Фолклорен Ансамбъл ""Родолюбие"-гр. Кюстендил

Празник на Зелника с. Жабокрът 2021

Снимки: Красимир Христов, Забелязано в Кюстендил