Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

АКТУАЛНИ НОВИНИ

latest

Условия за ползване и права

Правилата и условията за ползване се отнасят за използването на информационна агенция www.Kustendil.net

ВАЖНИ ПРОМЕНИ, ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ ДНЕС, 25 МАЙ 2018 ГОДИНА.

Екипът по поддръжката на Kustendil.net винаги е полагал всички възможни усилия да защити личните Ви данни в най-висока степен.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) въвежда още по-строги правила, които имаме готовност да приложим изцяло.
Новите изисквания ни позволяват да бъдем още по-активни в гарантирането на неприкосновеността на Вашите данни, на Вашия личен живот, като цяло.

Във връзка с влизането в сила на новите правила от 25 май 2018 година се нуждаем от Вашето съгласие, за да продължим да Ви осигуряваме достъп до информация, касаеща Благоевград, Югозападна България, както и новини от международен аспект.

Смята се, че  всеки посетител на Kustendil.net изразява своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни по смисъла на европейското законодателство,запознат е с правата си и дава съгласието си с приложената в информационната система Декларация за поверителност и Условията за ползване на сайта на проекта.

Декларирам, че съм запознат и се съгласявам с Декларация за поверителност.

Декларирам, че съм запознат с Условията за ползване на сайта.

Употребата на този Сайт удостоверява Вашето съгласие, което влиза в сила от първото му посещение.

Имаме правото да променяме общите условия и права за ползване по всяко време, като публикува В условията, които четете потребителят се нарича за кратко Вие или промените на Сайта.

 1. Съдържание - Сайтът Ви е предоставен за лична информация, за обогатяване на знанията, задоволяване на любопитството Ви, за забавление и информиране.

 Ние не твърдим или не гарантираме, че информацията на този Сайт е вярна, пълна, актуална. Съдържанието, графиките, медията, публикувани на Сайта не могат да бъдат предавани по никакъв начин освен за лично ползване и с нестопанска цел. Всякаква друга употреба изисква Нашето изрично разрешение.

2. Вие нямате право да публикувате или предавате чрез този Сайт клеветнически, неприлични, оскърбителни, порнографски материали или материали, които биха нарушили правата на други хора (включително авторски права, права за конфиденциалност, или неприкосновенност на личността) или такива, които не съответстват на всички съответни закони. Нямате право да изразявате мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или по друг начин оскърбителни.

3. Отказ от права – С пълната сила, разрешена от закона, Ние не носим отговорност за щети, включително директни или последващи, или щети, произлизащи от използването или невъзможността за използване на информацията, или за печалба, произлизащи или свързани с ползването на Сайта.

4. Грешки и прекъсвания – Ние не поемаме гаранция в случай на технически проблеми, довели до неактивността на Сайта, или сървъра, в случай че е заразен с вируси, че се прави хардуерна подмяна или е налице даден хардуерен дефект. Ние не поемаме гаранции и не носим отговорност за щети, свързани с вируси, които могат да повредят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, чрез свалянето на информация от Сайта.

 5. Запазени марки - Имената, снимките и логата са обект с авторско право. Всички права, включително авторските права и правата върху информацията на този Сайт и неговото съдържание са Наша собственост или лицензирани за Нас.

6. Публикуване на съдържание - Ако Ви бъде предложено да публикувате съдържание на Сайта, включително текст, графика, видео или аудио (Съдържание), Вие се задължавате при публикуване на Съдържанието да ни предоставите правата за неограничено ползване на тези материали, без да дължим заплащане на авторски права, овен ако не е уточнено друго предварително.

Ако не възнамерявате да предоставите тези права на Нас, моля не публикувайте Вашето Съдържание на Сайта. Чрез публикуване на Вашето Съдържание на Сайта Вие гарантирате, че:

- съдържанието е оригинал и Вие сте притежател на авторските права

- съдържанието не съдържа клеветнически елементи, не е обидно, расистко и не нарушава правата на собственост, моралните права, авторските и други сродни права.

7. Обезщетения - Вие се съгласявате да ни обезщетите незабавно срещу всички искания, задължения, разходи, щети, произтичащи от нарушения на тези Правила и Условия от Вас или всякакви други задължения, произтичащи от Вашето използване на Сайта.

8. Прекратяване – Запазваме си  правото да прекратим незабавно използването на Сайта от Вас, ако Ние преценим по наше усмотрение, че Вие сте нарушили тези Правила и Условия или по друг начин сте били въвлечени в действия, които не отговарят на законите на Република България и Европейския съюз.

9. Приложимо законодателство - За тези Правила и Условия ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на България и Европейския Съюз. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на съдилищата в България и Европейския Съюз.

10. Несъгласие - Ако приложените Правила и Условия не бъдат прилагани в  пълната им сила, Вие нямате разрешение за достъп до Сайта и трябва да преустановите незабавно ползването на Сайта.

11. Конфиденциалност – Ние спазваме приложимите разпоредби на Закона за Защита на Личните Данни в България във връзка с всяка лична информация, която получаваме – било то коментар, участие в наш конкурс и други.

12. Сайтът Kustendil.net използва „бисквитки“ с цел улеснение на потребителите за използването или подобряване на предлаганите функционални възможности и навигацията му, както и осигуряване на безопасност на посетителите. В никакъв случай Kustendil.net не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или регистрация на лични данни.

Съществува вероятност от това Вие да бъдете помолени за публикуване на информация за Вас в съответствие с нашите „Условия за конфеденциалност”.

Имейл за кореспонденция с администратор, управляващ базата данни: Kustendil.net@gmail.com

No comments