Община Кюстендил - сградата 

Трябва да признаем, че точно тази сграда е една от най-красивите на града...