Сигнал в групата "Забелязано в Кюстендил" до шофьорите да се пазят. Някой постави и кашони, за да се вижда по-ясно и точно опасността.

Ето какво пише читател:

Срещу каравана Меги...в рамките на 15 минути 3 коли спиращи до плод и зеленчука си удариха предницата в палето с плочките оставени от изпълнителната фирма по ремонта (момчето от магазина сложи кашони).