Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

АКТУАЛНИ НОВИНИ

latest

Стартира проект "Закачени за планината" в Югозапада

Днес с участието на местни медии се проведе встъпителна пресконференция по проект „Закачени за планината”, № НПИМД-ТО1-М-054/2022,  осъществ...


Днес с участието на местни медии се проведе встъпителна пресконференция по проект „Закачени за планината”, № НПИМД-ТО1-М-054/2022, осъществяван от Сдружение Сдружение "Регионално движение "ЕкоЮгозапад" с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта, Договор №25-00-23 / 15.07.2022 г.

Проектът бе представен от председателя на Управителния съвет на Сдружението г-н Стефан Савов.

Основната цел на проекта „Закачени за планината” е превенция на вредни за младите хора зависимости, в т.ч. наркотични, хазартни и други.

Осъществяването на главната цел ще бъде постигнато чрез следните специфични цели:

  1. Специфична цел 1: Изграждане на трайни умения и устойчиви способности за справяне с желанието за посягане към вредни зависимости чрез активно пренасочване на енергията на младите хора в опознаването на околната среда и нейното опазване
  2. Специфична цел 2: Повишаване информираността на младежите за последиците от вредните зависимости и техните алтернативи

Проектът ще бъде съсредоточен в град Благоевград, като участие в него ще вземат младежи на възраст от 15 до 19 години от средните училища от града.

Успешното изпълнение на проектното предложение ще предложи на младежите изграждане на трайни умения и устойчиви способности за справяне с желанието за посягане към вредни зависимости чрез активно пренасочване на енергията им в опознаването на околната среда и нейното опазване.

Основните дейности, които ще се проведат са четири:

  1. Създаване на онлайн платформа
  2. Провеждане на кампания с информационен х-р на тема „Не на зависимостите“ с провеждане на интерактивни и симулативни игри, както и други активно ангажиращи активности
  3. Провеждане на дискусионни форуми на тема „Не бъди зависим – бъди Еко“
  4. Провеждане на обучения в планината с експерт-психолог

Очакваните резултати са информирани млади (и не само) хора за последиците от вредните зависимости. Обучени млади хора, които да могат да канализират и пренасочват енергията си към полезни „зависимости“, както и да са способни да предадат тези знания на хората около тях, най-вече онези, които се нуждаят от това.

Проектът ще подсигурява създаването на условия за ангажиране на социално отговорно поведение сред младите хора в град Благоевград, и се очаква да осигури подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната, чрез превенция на различни форми зависимости. В допълнение към това ще бъдат създадени условия за социално отговорно поведение чрез устойчивата възможност за резултатите от проектното предложение да бъдат морално и лично приети от участниците и съответно разпространени в тяхната социална среда.

No comments