Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

АКТУАЛНИ НОВИНИ

latest

ЗАВРЪЩАНЕТО НА МЛАДИТЕ ЩЕ СПОМОГНЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В СТРАНДЖА И КРЕСНА-ИЛИНДЕНЦИ

Специално събитие на Сдружение „Българско екологичено дружество“, проведено на 06.09.2022 г. в местността „Ханчето“, разясни как завръщане...


Специално събитие на Сдружение „Българско екологичено дружество“, проведено на 06.09.2022 г. в местността „Ханчето“, разясни как завръщането на младите в малките и обезлюдени населени места може да спомогне за опазването на редките животински и растителни видове в защитените зони.

Отглеждането на домашни животни и пускането им на свободна паша, традиционни за страната дейности,  имат позитивен ефект върху природата и опазването ѝ. Чрез спорадичното пашуване се изчистват излишни храсти и треви и се постига естествено подобрение на местообитания. Типичен растителен пример е червената хвойна - Juniperus oxycedrus. Ценният вечнозелен храст е бил често срещан и широкоразпространен в миналото. Поради изсичане, заради ценността на дървесината и лечебните и свойства, тя се среща все по-рядко днес. Местообитанията на хвойната са изключително неблагоприятни, а за нейното опазване се насърчава свободната паша на животни. Контролираната паша помага на множество растителни и животински видове да оцелеят и да се съхранят.

Затова се насърчава спорадичната паша в защитени зони BG0001007 Странджа и BG0000366 Кресна-Илинденци. Събитието се организира в рамките на проект BG16M1OP002-3.021-0004-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.

В събитието участваха младежи, общественост, земеделци и заети в селскостопанския сектор, туристи и други. 


 

 

No comments