Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

АКТУАЛНИ НОВИНИ

latest

ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ-ЧОВЕШКАТА НЕБРЕЖНОСТ

Проведено бе специално събитие за повишаване на осведомеността и отговорното отношение на земеделците по отношение на горските пожари   ...
Проведено бе специално събитие за повишаване на осведомеността и отговорното отношение на земеделците по отношение на горските пожари

 

Горските пожари са изключително опасни, а проблемът с тях е много голям и сериозен. Те крият рискове, както за хората, така и за опазването на природното многообразие. Само през 2020 г. е имало 754 пожара в страната, а за периода от 2010 до 2020 г., те са над  17 000, по данни на Националния статистически институт.

Горските територии в страната покриват над 33% от площта. Когато избухне пожар, той нанася сериозни вреди на околната среда, изпепелявайки огромни площи. Разпространяват се бързо, на големи терени, в пресечени и труднодостъпни места, а за пожарникарите става много трудно овладяването на огненото бедствие. За възстановяването на местообитанията на животните и растенията в горите, от нанесените щети, са нужни десетилетия.  

Според специалистите, едва 1% от случаите на горски пожари са причинени от мълнии, а останалата част – 99%, от човешка небрежност.

За да бъде опазено природното богатство, хората трябва да са внимателни и да спазват противопожарните правила в горите. Земеделците имат голяма и важна роля в опазването на природата от горски пожари.  Редица правила и норми трябва да бъдат спазвани безапелационно: от забраната за палене на стърнища до установените правила за пожарна безопасност, касаещи водачите на земеделска техника.

Акцент на специалното събитие, което се проведе на 08.04.2023 г. в местност Елешница, Защитена зона BG0000496 Рилски манастир, бе именно какви са мерките, които могат земеделските стопани, земеделските производители и работници, както и всички останали заети в селскостопанския сектор да предприемат, за да не се допускат пожари в горите, както и какви действия трябва да предприемат при евентуално избухване на пожар.Събитието бе част от проект Провеждане на информационно-разяснителна кампания за предотвратяване на риска от горски пожари в ЗЗ BG0000496 Рилски манастир и BG0001493 Централен Балкан – буфер“. Кампанията е част от проект BG16M1OP002-3.021-0004-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.            

No comments