Създадено със сърце. Нека добрите примери в града ни бъдат повече. Поздравления за сътворилите го ♥️


Снимка: Забелязано в Кюстендил, Р. Георгиева