Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

АКТУАЛНИ НОВИНИ

latest

23 пожара са гасили вчера пожарникари в Кюстендил и околността

  23 пожара са гасили вчера екипи на районните служби ПБЗН, горски служители и членове на доброволните формирования от общините Кюстендил и ...

 


23 пожара са гасили вчера екипи на районните служби ПБЗН, горски служители и членове на доброволните формирования от общините Кюстендил и Невестино/на територията на община Невестино са участвали в гасенето и местни доброволци/. Големите пожарите са се развили на територията на1000 дка в района на Чуденци, изгорели са 6 необитаеми къщи и 2 спомагателни постройки, този пожар е навлязъл и на територията на Република Сърбия; в землището на с. Ломница пожарът е обхванал 500 дка/200  дка от тях са в гора/, изгорели са 8 необитаеми къщи и 10 селскостопански постройки; в землището на с. Долно Тишаново огънят се е развил върху площ от 1000 дка/7000 дка от тях са в иглолистна гора/, изгорели са 4 неизползваеми къщи и 3 спомагателни постройки. Спасени са от опожаряване 21 сгради и 20 дка овощни насаждения. Други пожари са обхванали площ от 118 дка.

 

РДПБЗН – КЮСТЕНДИЛ, ПРИЗОВАВА: СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ!

Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка в полските и горски масиви, както и в земеделските земи. 
Стриктното спазванна на  противопожарните мерки ще допринесе да не бъдат унищожени от пожари земеделските масиви, горите и имуществото на гражданите.

Напомняме основните правила  за пожарна безопасност през летния, пожароопасен сезон:

  • недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;
  • всички моторни превозни средства, които навлизат в горите или житните насаждения, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;
  • преди да запалите огън – уверете се, че не е опасно ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;
  • никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете;
  • не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;
  • не изхвърляйте стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;
  • разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места;
  • забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата;
  • за недопускане самозапалване на прясното сено е необходимо то да се складира на купи само след като изсъхне напълно.
  • бъдете внимателни при боравене с открит огън.

Спазването на правилата и повишената бдителност ще предотвратят възникването на пожари!

No comments