Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

АКТУАЛНИ НОВИНИ

latest

Много от горските пожари са причинени от човешка небрежност

ЧОВЕШКАТА НЕБРЕЖНОСТ Е ПРИЧИНА ЗА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПОЖАРИТЕ В ГОРИТЕ Проблемът с възникването на пожари е много сериозен и крие рискове, както...ЧОВЕШКАТА НЕБРЕЖНОСТ Е ПРИЧИНА ЗА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПОЖАРИТЕ В ГОРИТЕ

Проблемът с възникването на пожари е много сериозен и крие рискове, както за хората, така и за опазването на природното многообразие. По данни на НСИ само през 2020 г. е имало 754 пожара в страната, а за периода от 2010 до 2020 г., те са над  17 000 бр. Когато пожарите обхванат горски територии, които покриват над 33% от страната, те нанасят сериозни вреди на околната среда, изпепелявайки огромни площи. Те се разпространяват бързо, на големи терени, в пресечени и труднодостъпни места, а за пожарникарите става много трудно овладяването на огненото бедствие. Пожарите в горите нанасят големи щети на биоразнообразието и са нужни десетилетия, за да се възстановят местообитанията на животните и растенията. Според пожарникарите, 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % причината за стихийното бедствие се корени в човешката небрежност. Затова, за да се опази природното богатство, хората трябва да са внимателни и да спазват противопожарните правила в горите. Не трябва да се допуска да се хвърля незагасена клечка кибрит или цигара. Дори и стъклено шише може да е предпоставка за запалване на пожар. Ако възникне пожар – трябва да се действа незабавно, да се съобщи на тел. 112 или в най-близката хижа, кметство или др. Важно е веднага да се предприемат мерки, да се информират съответните органи, за да се потуши пожарът и да се ограничат щетите за местообитанията.  Какви още са мерките, които могат да се предприемат, за да не се допускат пожари в горите, това беше един от акцентите на специалното събитие в защитена зона Рилски манастир. Събитието беше част от проект „Провеждане на информационно-разяснителна кампания за предотвратяване на риска от горски пожари в ЗЗ BG0000496 Рилски манастир и BG0001493 Централен Балкан – буфер“. Кампанията е част от проект BG16M1OP002-3.021-0004-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.No comments