Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

АКТУАЛНИ НОВИНИ

latest

Технологичните иновации променят лицето на международни доставки

Новите технологии навлизат във всички сфери на живота и го променят значително. Разбира се извършването на международни доставки също не п...

Новите технологии навлизат във всички сфери на живота и го променят значително. Разбира се извършването на международни доставки също не прави изключение. Използването на все повече технологични иновации влияе на куриерските услуги, на тяхното качество, проследимост и експресност. Не на последно място, стремежът е новите технологии да направят куриерските услуги по-екологични и ефективни, като намалят разхода на ценни ресурси и време. Благодарение на технологичните иновации все по-често говорим за оптимизация на извършваните международни доставки и тяхното по-прецизно планиране.

Напредъкът на новите технологии прави качествените международни доставки по-търсени

В епохата на Интернет, все повече хора предпочитат да пазаруват онлайн. Така те пестят време, а понякога и средства, и получават по-голям избор. Онлайн търговията увеличава и възможностите на търговците да реализират своите стоки, като се обърнат и към клиенти извън границите на собствената си страна. С повишаване на интереса към онлайн търговията, очаквано все по-търсени са и куриерските фирми, които предлагат сигурни и надеждни международни доставки. Както търговците, така и потребителите, имат все повече информация и подбират по-прецизно куриера, на който да се доверят, за да са спокойни, че стоката ще бъде доставена навреме и в отличен вид.

Съвременните международни доставки може да бъдат планирани по-прецизно

Благодарение на детайлната проследимост на пратките, която повечето куриерски фирми предлагат, потребителите имат възможност да контролират времето и мястото на доставка, начина на заплащане и др. опции по куриерската услуга, което свежда до минимум броя на отказаните международни доставки и върнати пратки. Адекватната и своевременна обратна връзка на всички етапи от извършване на доставката е важна, както за изпращача, така и за получателя, а също и за куриера, който може да отчете по-добра ефективност от дейността си.

Какви са новите тенденции, които се очаква да повлияят на извършването на международни доставки

Все по-усилено се говори за въвеждането на дронове и “зелени” превозни средства като велосипеди и електромобили за последните метри на доставката. Активното използване на дронове в куриерските услуги ще помогне за избягване на проблеми, свързани с трафика, паркирането и др. и ще подобри ефективността. С помощта на изкуствен интелект при извършването на международни доставки, може да се планират най-подходящите маршрути, което ще повиши скоростта на обслужването и ще облекчи работата на куриерите на терен. Все повече куриерски фирми започват да изискват от подизпълнителите си по места за последния етап на доставката да залагат на електромобили и велосипеди. По този начин те намаляват вредното въздействие върху околната среда и правят сферата международни доставки по-зелена и екосъобразна.

Иновациите, прилагани при извършването на международни доставки, са от полза за всички

Както търговци, така и потребители, имат интерес заявените международни доставки да се извършват по-бързо и качествено. Оптимизацията, която се осигурява чрез въвеждането и активното използване на технологичните иновации, е от полза и за куриерските фирми, които могат да планират по-прецизно дейността си, да намалят разходите си, да повишат качеството на услугата, с което да привлекат нови клиенти. Не на последно място, навлизането на новите технологии в сферата международни доставки е полезно за природата и е инвестиция, която ще се отплати многократно, както в близко бъдеще, така и в дългосрочен план.

No comments